Valná hromada Asociace klubů historických vozidel z.s. (AKHV) se bude konat v sobotu 11. listopadu 2023 od 10:00 hod. v Pardubicích

Valná hromada Asociace klubů historických vozidel z.s. (AKHV) se bude konat v sobotu 11. listopadu 2023 od 10:00 hodin

 

Místo jednání:

Dům kultury DUKLA Pardubice

Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

http://www.dkdukla.cz/

!! prezence účastníků je možná již od 9,00 hod. !!      PROGRAM:

1. 9:00 prezence, výběr členských příspěvků na r. 2024

2. 10:00 zahájení valné hromady AKHV - volba návrhové a mandátové komise - hlasování

3. 10:10 přednesení jednotlivých zpráv o činnosti, zprávy o hospodaření a stavu financí.

4. 10:40 zdravice hostů

5. 10:50 představení a návrh přijetí Club Hispano - Suiza and Classic Czech Republic, z.s., za řádného člena AKHV - hlasování

6. 11:00 návrh na úpravu Stanov AKHV (Čl. 12 odstavec 10 podle připojeného textu v příloze) - hlasování

7. 11:10 diskuze o testování historických vozidel od 1. 9. 2023

8. 12:00 oběd

9. 13:15 kalendář AKHV na r. 2024 a kalendář akcí klubů v AKHV na rok 2024

10. 13:25 návrh na podporu akcí pořádaných kluby v AKHV v r. 2024 a jiných vybraných činností - hlasování

11. 13:40 možnosti financování činnosti AKHV v příštích letech - hlasování

12. 13:50 různé a diskuze

13. 14:20 přijetí usnesení valné hromady - hlasování

14: 14:35 závěr a ukončení Valné hromady