AKHV

AKHV, plným názvem Asociace klubů historických vozidel (AKHV), je nezávislým spolkem. AKHV plní tyto cíle:

  • sdružovat kluby vlastníků historických vozidel
  • spolupracovat se státními institucemi a spolupracovat na úpravách legislativy v České republice s cílem zajistit bezpečný provoz historických vozidel po pozemních komunikacích
  • podporovat a koordinovat realizaci setkání a soutěží historických vozidel organizovaných členskými kluby
  • spolupracovat s obdobnými sdruženími v České republice a ve světě.
  • vytvářet podmínky pro testování historických vozidel v členských klubech prostřednictvím jejich klubových testovacích komisí.

AKHV spolupracuje s ÚAMK, AKHV není členem ÚAMK.

AKHV je řádným národním členem FIVA a pro oblast FIVA spolupracuje s ostatními členy FIVA z České republiky.

AKHV má uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci s Federací klubů historických vozidel ČR a Asociací veteran car clubů v AČR, díky kterým testovací komise klubů sdružených v AKHV mohou provádět testování vozidel na historickou původnost v souladu s Technickým kodexem FIVA.

 

Adresa pro komunikaci:

AKHV

Na Strži 1837/9

140 00 Praha 4

Czech Republic

 e-mail: info@akhv.cz

Kalendář akcí