Podepsána smlouva o spolupráci mezi FIA a FIVA

 

Dne 26. června 2019 prezident FIA Jean Todt a prezident FIVA Patrick Rollet v pařížském sídle FIA společně podepsali aktualizované znění smlouvy mezi FIA a FIVA na ochranu a zajištění bezpečného, svobodného a neomezovaného užívání historických vozidel a jich kulturního dědictví.

Tato smlouva nahrazuje dohodu z roku 1999 a konsoliduje vztahy mezi federacemi FIA a FIVA. Smlouva si dává za cíl zlepšit koordinaci, zvýšit spolupráci a umožnit lepší monitoring společných aktivit včetně znovu ustavení společné komise FIA-FIVA ("FIA-FIVA Relations Committee (RC)").

Společná komise bude:

- identifikovat a zkoumat běžné obtíže a bude formulovat strategie k jejich řešení,

- koordinovat aktivity běžného zájmu,

- koordinovat a dohlížet na spolupráci obou organizací a externích subjektů,

- zajišťovat poradenství,

- řešit neshody, bude-li třeba

 

Věřme, že lepší spolupráce těchto obou organizací přispěje k úspěšné ochraně důstojných podmínek pro provoz a uchovávání našich historických vozidel.

  Prezidenti FIA a FIVA se společnou smlouvou