Podání žádostí o příspěvek na akci v r. 2017

Kluby / spolky sdružené v AKHV mohou podat žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání akce historických vozidel.

 

Podmínky pro získání příspěvku jsou tyto:
1) vyplnit a odeslat  žádost o příspěvek na 1 akci ročně,
2) v žádosti uvést číslo účtu klubu, na který má být příspěvek poslán,
3) vyplněnou a podepsanou žádost co nejdříve poslat prezidiu AKHV,
nejpozději do 10. 10. 2017 v elektronické, či v papírové podobě na níže
uvedenou adresu,
4) k žádosti přiložte pozvánku na akci, či plakat. Pro akce již
realizované v r. 2017 připojte k žádosti také minimálně 2 fotografie z
akce.
5) v materiálech akce (plakát, bulletin apod.) je zveřejněno logo AKHV.


Nárok na příspěvek mají členské kluby v AKHV, které:
- pošlou správně vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh nejpozději
10. 10. 2017,
- mají zaplacené členské příspěvky do AKHV na rok 2017,
- akce je uvedena v kalendáři akcí klubů sdružených v AKHV pro rok 2017Formuláře žádostí byly rozeslány klubům e-mailem dne 8. 5. 2017.

Pokud formuláře někdo postrádá, nechť e-mailem na adresu akhv@akhv.cz požádá o opětovné zaslání formulářů žádosti.